Asbestregister.nl

Bent u aan asbest blootgesteld, dan kunt u op deze site de gegevens hierover vastleggen. Mocht u ziek worden dan kunt u het dossier gebruiken bij de aanvraag van een tegemoetkoming of schadevergoeding.

Registreren

U kunt zich registreren in het asbestregister als u:

  • in aanraking bent geweest met asbest (blootstelling),
  • (nog) niet ziek bent,
  • bezorgd bent dat u ziek kunt worden.

Als u de blootstelling wilt vastleggen in het Asbestregister, klik dan op de link ‘Registreren in het Asbestregister’, om uw persoonlijke dossier aan te maken.

Registreren in het Asbestregister

Heeft u een asbestziekte?

Heeft u asbestose of mesothelioom dan kunt u via het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming, of schadevergoeding van werkgever, verzekeraar of overheid.

Op de website van het Instituut Asbestslachtoffers vindt u meer informatie over het aanvragen van een tegemoetkoming en hoe het IAS u kan helpen bij het verzamelen van de juiste gegevens.

Naar Instituut Asbestslachtoffers

Doel Asbestregister

Voor veel asbestslachtoffers is het moeilijk om aan te tonen dat ze in het verleden aan asbest zijn blootgesteld. Naast de eigen verklaring, moeten er bewijzen zijn van de blootstelling. Dat kunnen getuigen zijn die het verhaal bevestigen, rapporten over vrijgekomen asbest, artikelen uit personeelskranten of foto’s en krantenknipsels die hierover gaan. Het Asbestregister helpt u om uw ‘dossier’ zo compleet mogelijk te maken en zorgt ervoor dat deze gegevens bewaard blijven.

Uw gegevens worden daarnaast anoniem gebruikt om asbestrisicosituaties beter in kaart te brengen.

Meer informatie over asbest en gezondheid

Instituut Asbestslachtoffers

Op de website van het Instituut Asbestslachtoffers vindt u veel informatie over de gevolgen van asbestblootstelling voor de gezondheid.

Lees verder

Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil geeft informatie over asbest met nadruk op de milieu-aspecten van asbest en de regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder

Rijksoverheid

Op de site van de rijksoverheid vindt u algemene informatie over asbest met aparte onderdelen over asbest in en om het huis, asbest in scholen en over werken met asbest.

Lees verder

GGD

Bent u met asbest in contact geweest en hebt u vragen over de risico’s voor uw gezondheid, neem dan contact op met de GGD in uw regio.

Lees verder